Žiadosť o vydanie rozhodnutia o ZSPD na stavbu Kopčianska JUH – stavba V, Polyfunkčná obytná zóna, Kopčianska ul., Bratislava-Petržalka – sektor C

web od 2day