Petržalka odpovedá: Prečo detské ihriská nepatria mimo obytných zón?

V rubrike Petržalka odpovedá vám ponúkame odpovede na podnety zasadené do širšieho kontextu, ktoré nevieme vyriešiť priamo s ich tvorcami.

Jedným z nich je list písaný údajne obyvateľmi Vilovej ulice, ktorí sa v ňom sťažujú na hluk z nášho verejného detského ihriska. Ich primárnou požiadavkou je, aby sa „ihriská stavali mimo obytných zón, lebo budú ľudia veľmi trpieť.“ 

Každý z nás občas potrebuje, ako sa hovorí, svätý pokoj. Preto veľmi dobre rozumieme obyvateľom, ktorých krik a vrava z detských ihrísk môže miestami obťažovať.

Rovnako máme porozumenie aj pre starších Petržalčanov, chorých obyvateľov, študentov nad knihami a homeofficeákov, ale i tých, ktorí si potrebujú oddýchnuť, a preto im ruch ihrísk môže skutočne vadiť.

Avšak, požiadavka stavať detské ihriská mimo obytných zón, je podľa nás mimo misu. Uznajte sami, len mestská časť Bratislava-Petržalka má vo svojej správe 55 verejných detských ihrísk. Nehovoriac o ďalších, ktoré sú umiestnené pri súkromných materských alebo základných školách či nákupných centrách.

Nechce sa nám veriť, že si autori listu skutočne želajú, aby rodičia s kočíkmi a malými deťmi merali dlhú cestu na okraj Petržalky len preto, aby bolo v mestskej časti ticho? Hlavne, keď naša samospráva bola vybudovaná ako najväčšie sídlisko, kde sa už pri výstavbe počítalo so zvýšenou hlučnosťou, pretože, ako to už býva, v mestách sa to jednoducho inak nedá.

Áno, mamičky či oteckovia možno počas stráženia svojho dieťaťa na ihrisku naozaj pozerajú do telefónu, no to neznamená, že hlučnosti pridávajú. Pamätníci si možno vybavujú, ako sa kedysi na ihriskách združovali rodičia vo svojom debatnom krúžku, kde svorne preberali všetky svoje radosti a strasti. Vtedy však nikto sťažnosti na hluk nepodával.

Čo sa samotnej výchovy detí týka, ako mestská časť do nej nemáme právomoc zasahovať. Aj vzhľadom na klesajúcu krivku pôrodnosti, sme však veľmi radi, že v Petržalke toľko detí máme, a že nám vyrastá nová generácia šikovných talentov – čo častokrát vidíme aj z výstupov školských inštitúcií v našej správe.

Preto sa snažíme navyšovať ich kapacity, aby sa deťom dostalo adekvátnej pozornosti i vzdelania. 

Sme hrdí, že v Petržalke nám už čoskoro pribudnú ďalšie dve nové škôlky s novými detskými ihriskami a budeme tak môcť konečne prijať všetky deti staršie ako tri roky.

Áno, obe verejné materské školy budú opäť situované v husto zastavanej oblasti a nevidíme v tom žiadny problém. Práve naopak.

O detské ihriská sa aj preto snažíme starať čoraz viac. Ešte v tomto roku by sa revitalizácie mohlo dočkať ďalších 10 z nich. Obzvlášť vďační sme aktívnym rodičovským komunitám, ktoré majú na rozvoji „vonkajších detských izieb“ veľkú zásluhu.

Takže nie, určite nemáme v pláne presúvať petržalské detské ihriská na okraj mestskej časti a budeme ich aj naďalej opravovať i renovovať, aby sa naše deti mohli hrať a najmä smiať v bezpečnom a krásnom prostredí petržalských ihrísk.

VIAC o ich revitalizácii sa dozviete v našom podcaste Z petržalskej obývačky

A naším najmenším prajeme radostný Medzinárodný deň detí.

#petrzalkazije #petrzalkamaka

web od 2day