Prišlo vám stanovisko o neprijatí dieťaťa do škôlky? Pošlite žiadosť na inú alebo odvolanie

Miest má Petržalka dostatok.

Už dlhšie avizujeme, že mestská časť Bratislava-Petržalka po viac než dekáde konečne dokáže v prijímacom procese do svojich – čoskoro už 27 verejných materských škôl – vyhovieť potrebám rodičov všetkých detí, ktoré do konca kalendárneho roka dovŕšia aspoň tri roky a ktoré nemajú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ŠVVP).

Postupne sa nám však hlási menšia skupinka rodičov, ktorým v týchto dňoch prichádzajú oznámenia o neprijatí ich dieťaťa do niektorej z našich škôlok. Ako je to možné, keď sme verejne a opakovane hovorili, že v Petržalke dokážeme tentokrát vyhovieť všetkým vyššie spomenutým žiadostiam?

V prvom kole zápisu do školského roka 2022/2023 sme obdržali 2540 prihlášok vrátane tých duplicitných. Z nich bolo 1395 unikátnych, a teda do našich materských škôl sa hlásilo celkovo 1395 detí. Z nich sme dokázali prijať na základe podaných prihlášok až 1089 a zostáva tak 306 zatiaľ neprijatých detí.

  • 106 z týchto detí však tri roky dovŕši až v roku 2023, čiže prijať ich teraz nie je možné a vopred by to podľa platnej legislatívy nedávalo zmysel;
  • 30 z týchto detí už chodí do našich škôlok a chceli tú súčasnú vymeniť za inú, čo, zatiaľ, možné nebolo a budú teda ďalej navštevovať tú, na ktorú chodia;
  • 23 z týchto detí má ŠVVP a aktuálne pre ne, žiaľ, ďalšie kapacity nemáme, no aj v týchto chvíľach pokračujeme v práci na ich vybudovaní.

Zo zatiaľ neprijatých detí nám tak zostalo 147 a prakticky všetky majú možnosť nastúpiť do našich nových materských škôl na Fedinovej a Fialovej ulici. K 5. septembru plánujeme otvoriť 4 triedy MŠ Fedinova s kapacitou 90 detí a do 1. novembra by mali byť otvorené aj tri triedy na MŠ Fialová s kapacitou asi 70 detí. Ďalších, približne 50 miest sa podľa skúseností uvoľní v už existujúcich 25 škôlkach tým, že do nich nenastúpia niektoré z 1089 už prijatých detí.

Ak teda patríte k rodičom 147 detí, ktorí dostali stanovisko o neprijatí dieťaťa zo všetkých oslovených škôlok a máte stále záujem o ich umiestnenie, určite postupujte podľa týchto inštrukcií a s kolegami vám veľmi radi vyhovieme.

  • Ak sa v prvom kole zápisu dieťa hlásilo priamo cez náš miestny úrad na MŠ Fedinova alebo MŠ Fialová, odkiaľ ste ešte nedostali odpoveď, stačí počkať a takmer všetci do konca júna obdržíte potvrdenie o pridelení miesta na jednej z týchto materských škôl (nemôžeme vám zatiaľ poslať priamo rozhodnutie o prijatí, lebo naše dve nové škôlky ešte oficiálne neexistujú).
  • Tiež platí, že deti, ktoré tri roky dovŕšia do 1. septembra, hlásili sa na MŠ Fialová, majú trvalý pobyt v miestnej časti @Slnečnice a nedostali sa na inú materskú školu, plánujeme od 5. septembra až do otvorenia budovy MŠ Fialová dočasne umiestniť na MŠ Fedinova s tými istými pedagógmi, ktorí ich budú učiť aj po presune do nových priestorov MŠ Fialová.
  • Deti, ktoré neprijali do žiadnej z našich verejných materských škôl, budú mať prednostne pridelené miesta vo voľných kapacitách MŠ Fedinova, ak nás o to požiadajú do konca júna. A ako ich rodičia tiež môžete vyskúšať poslať odvolania na vami najpreferovanejšie škôlky, ktorým môže byť vyhovené po tom, ako sa niektoré z miest s nenastúpením už prijatých detí uvoľnia.

VIAC INFO o tejto téme nájdete napríklad TU. 

Vopred ĎAKUJEME za spoluprácu, veríme, že si malé ratolesti letné prázdniny užijú naplno napríklad na našej akcii LETO NA DRAŽDIAKU 2022 a tešíme sa na ne v školskom roku 2022/2023.

#petrzalkamaka

web od 2day