Aj Bratislavský kraj si všimol významné osobnosti Petržalky

Všetkým oceneným blahoželáme.

Bratislavský kraj aj tento rok rozdával ceny. A nie hocijaké, ocenenia župy patrili výnimočným ľudom, ktorí pomáhajú komunite, robia dobré meno regiónu alebo nezištným či odvážnym činom pomohli niekomu, kto bol v núdzi.

Slávnostný galavečer za účasti predsedu Bratislavského kraja Juraja Drobu sa konal vo štvrtok 16. júna v Divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave. Sme veľmi radi, že medzi ocenených pamätným listom sa zaradili aj dve vedúce osobnosti Petržalky, konkrétne Janka Chládecká a Katarína Bergerová.

Prvá z menovaných dám je manažérkou Klubovne aktívnych seniorov na Osuského 8. Vďaka jej práci sa môžu petržalskí seniori každý deň venovať iným aktivitám a najmä sa socializovať nielen medzi svojimi rovesníkmi.

Pani Chládecká, ktorá je zároveň manažérkou Univerzity tretieho veku, vďaka spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Petržalka v klubovni zároveň organizuje už 4. ročník obľúbenej Petržalskej letnej univerzity seniorov.

Pamätným listom bola ocenená aj riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka Katarína Bergerová za svoju dlhoročnú prácu v oblasti kultúry, rozvoj komunitného života v Petržalke prostredníctvom množstva projektov – cyklu výstav o histórii Petržalky, festivalov čítania, letných čitární, búrz kníh, večerníčkov v knižnici pre rodiny s deťmi, rôznych súťaží a pod.

Okrem našich dvoch dám naprázdno neobišlo ani ďalších päť petržalských osobností – Izabela Holá, Matilda Kropáčková, Pavol Sabela, Alžbeta Uhráková a Iveta Mišová.

V mene starostu našej mestskej časti Jána Hrčku a vicestarostky Jany Hrehorovej všetkých víťazom blahoželáme a ĎAKUJEME za ich obetavú prácu. Veríme, že aj vďaka spolupráci s našou mestskou časťou bude ocenených každým rokom pribúdať.

#petrzalkazije

web od 2day