Zasadnutie zo dňa 13. júla 2022 – prostredníctvom videokonferencie

34. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka sa uskutoční
13. júla 2022 (streda) o 12.00 h
prostredníctvom videokonferencie v súlade s §30f ods. 2 zákona č. 73/2020 Z.z., ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti MV SR v súvislosti s ochorením COVID-19.

Zastupiteľstvo bude v deň konania k dispozícii online na našom oficiálnom YouTube kanáli Petržalka alebo na stránke www.zastupitelstvo.sk.

Občania, ktorí majú záujem vystúpiť ku konkrétnemu bodu programu, prípadne vystúpiť v bode Rôzne, prosím, nahláste sa vopred na organizacne@petrzalka.sk – Uveďte: Meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail, bod č., téma.

web od 2day