Želáme šťastný nový školský (k)rok

V pondelok 5. septembra sa aj na petržalských základných školách začal nový školský rok.

Dva mesiace ubehli ako voda a pre našich školákov nastal opäť čas ranných budíčkov, rutín, starých kamarátstiev ale aj nových začiatkov.

Do lavíc dnes po prvýkrát zasadli aj prváčikovia na ZŠ Tupolevova, ktorých prišiel povzbudiť a zaželať im úspešný vstup do nového školského roka i náš starosta Ján Hrčka spolu s vedúcou oddelenia školstva Andreou Garanovou.

V ich mene našim školákom želáme úspešný vstup do nového školského roka a odhodlanie pokračovať ďalej, nech ich stretne akokoľvek náročná úloha.

„Možno niektorí vnímate dnešok neradostne. Čochvíľa však príde ten deň, kedy sa vám zo školy ani nebude chcieť ísť domov, lebo práve tu budú vaši kamaráti, s ktorými budete zažívať kopec zábavy,“ posmelil starosta malých žiakov hneď z rána.

Pevné nervy a neutíchajúcu túžbu odovzdávať vedomosti mladšej generácii prajeme aj pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom všetkých 11 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti našej mestskej časti Bratislava-Petržalka. Veď práve oni sú pilierom, na ktorom kvalita našich škôl stojí.

 

V tento deň však netreba zabúdať ani na našich najmenších škôlkarov, ktorých tiež čakal návrat do sveta povinností. Svoje brány im otvorilo 25 petržalských škôlok, ku ktorým už v stredu pribudnú nové priestory na Fedinovej ulici a od novembra v Slnečniciach.

 

Veľký deň našich detí prežívame spolu s nimi aj my rodičia. Aké pocity sa vynorili v tento deň u vás?

#petrzalkazije

web od 2day