Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti

MŠ Bohrova 1, 851 01 Bratislava, www.msbohrova.edupage.org
Mgr. Jana Oswaldová – riaditeľka
Telefón: +421-2-68 288 423
Mobil: 0947 487 474 (riaditeľka)
Email: msbohrova@petrzalka.sk

MŠ Bradáčova 4, 851 02 Bratislava, www.msbradacova.sk
Mgr. Iveta Minarovičová – riaditeľka
Mobil: 0947 487 461 – riaditeľka
Mobil: 0947 487 438 – materská škola
Email: msbradacova@petrzalka.sk

MŠ Bulíkova 25, 851 04 Bratislava, www.msbulikova-sk.webnode.sk
Mgr. Soňa Hanzalová – riaditeľka
Telefón: +421-2-68 288 403
Mobil: 0947 487 483 (riaditeľka)
Email: msbulikova@petrzalka.sk

MŠ Bzovícka 6, 851 07 Bratislava, www.msbzovicka.webnode.sk
Mgr. Irena Urbanovičová – riaditeľka
Telefón: +421-2-68 288 404
Mobil: 0947/487 482 (riaditeľka)
Email: msbzovicka@petrzalka.sk

MŠ Fedinova 7, 851 01 Bratislava, www.msfedinova.edupage.org
Miriam Hríbiková – riaditeľka
Mobil: 0947 487 404 (riaditeľka)
Mobil: 0947 487 408 (materská škola)
Email: msfedinova7@petrzalka.sk

MŠ Fialová 12, 851 07 Bratislava, www.fialova.edupage.org
Mgr. Jana Droščáková – vymenovaná na voľné miesto riaditeľa
Mobil: 0947 487 405 (riaditeľka)
Mobil: 0947 487 409, 0947 487 411 (materská škola)
Mobil: výdajná školská jedáleň – 0947 487 410
Email: msfialova@petrzalka.sk

MŠ Gessayova 2, 851 03 Bratislava, www.msgessayova2.webnode.sk
Mgr. Ľudmila Budová – vymenovaná na voľné miesto riaditeľa
Mobil: 0947 487 459 (riaditeľka)
Mobil: 0947 487 562 (materská škola)
Email: msgessayova2@petrzalka.sk

MŠ Gessayova 31, 851 03 Bratislava, www.msgessayova31.webnode.sk
Dagmar Jakubčinová – riaditeľka
Telefón: +421-2-68 288 408
Mobil: 0947 487 460 (riaditeľka)
Email: msgessayova31@petrzalka.sk

MŠ Haanova 9, 851 04 Bratislava, www.mshaanova.edupage.org/
Iveta Kulifajová – riaditeľka
Telefón: +421-2-68 288 409
Mobil: 0947 487 472 (riaditeľka)
Email: mshaanova@petrzalka.sk

MŠ Holíčska 30, 851 05 Bratislava, www.msholicska.webnode.sk
Mgr. Lucia Zvolenská – riaditeľka
Telefón: +421-2-68 288 410
Mobil: 0947 487 486 (riaditeľka)
Email: msholicska30@petrzalka.sk

MŠ Holíčska 50, 851 05 Bratislava, https://msholicska50.edupage.org
Diana Gašparíková – riaditeľka
Telefón: 0947 487 465 (materská škola)
Mobil: 0947 487 481 (riaditeľka)
Email: msholicska50@petrzalka.sk

MŠ Iľjušinova 1, 851 01 Bratislava, www.msiljusinova.edupage.org
Monika Melicherová – riaditeľka
Telefón: +421-2-63 823 260
Mobil: 0947 487 452 (riaditeľka)
Email: msiljusinova@petrzalka.sk

MŠ Jankolova 8, 851 04 Bratislava, www.msjankolova.edupage.org
Mgr. Martina Molnárová – vymenovaná na voľné miesto riaditeľa
Telefón: +421-2-68 288 413
Mobil: 0947 487 468 (riaditeľka)
Email: msjankolova@petrzalka.sk

MŠ Lachova 31, 851 03 Bratislava, www.mslachova.edupage.org
Andrea Mošaťová – riaditeľka
Telefón: +421-2-68 288 414
Mobil: 0947 487 477 (riaditeľka)
Email: mslachova@petrzalka.sk

MŠ Lietavská 1, 851 06 Bratislava, www.mslietavska.edupage.org
Bc. Jana Brezinová – riaditeľka
Telefón: +421-2-68 288 415
Mobil: 0947 487 478 (riaditeľka)
Email: mslietavska@petrzalka.sk

MŠ Macharova 1, 851 01 Bratislava, www.msmacharova.edupage.org
Katarína Kovačičová – riaditeľka
Telefón: +421-2-68 288 416
Mobil: 0947 487 445 (riaditeľka)
Email: msmacharova@petrzalka.sk

MŠ Nobelovo nám. 6, 851 01 Bratislava, www.msnobelovonamestie.webnode.sk
Mgr. Diana Ujváriová – riaditeľka
Mobil: 0947 487 475 (materská škola)
Mobil: 0947 487 485 (riaditeľka)
Email: msnobelovo@petrzalka.sk

MŠ Pifflova 10, 851 01 Bratislava, www.mspifflova.sk
Mgr. Emília Šimková – riaditeľka
Telefón: +421-2-68 288 418
Mobil: 0947 487 476 (riaditeľka)
Email: mspifflova@petrzalka.sk

MŠ Röntgenova 16, 851 01 Bratislava, www.msrontgenova.edupage.org
Ľubica Komacsková – riaditeľka
Telefón: +421-2-68 288 419
Mobil: 0947 487 480 (riaditeľka)
Email: msrontgenova@petrzalka.sk

MŠ Rovniankova 8, 851 02 Bratislava, www.msrovniankova.edupage.org
Mgr. Mária Šášiková – riaditeľka
Telefón: +421-2-68 288 420
Mobil: 0947 487 449 (riaditeľka)
Email: msrovniankova@petrzalka.sk

MŠ Strečnianska 2, 851 05 Bratislava, www.msstrecnianska.sk
Mgr. Jana Martinovičová – riaditeľka
Telefón: +421-2-68 288 421
Mobil: 0947 487 447 (riaditeľka)
Email: msstrecnianska@petrzalka.sk

MŠ Ševčenkova 35, 851 01 Bratislava, www.mssevcenkova.sk
Mgr. Katarína Majdišová – riaditeľka
Telefón: +421-2-68 288 422
Mobil: 0947 487 456 (riaditeľka)
Email: mssevcenkova@petrzalka.sk

MŠ Šustekova 33, 851 04 Bratislava, www.mssustekova.edupage.org
Jana Mikušová – riaditeľka
Telefón: +421-2-68 288 401
Mobil: 0947 487 450 (riaditeľka)
Email: mssustekova@petrzalka.sk

MŠ Tupolevova 20, 851 01 Bratislava, www.mstupolevova.edupage.sk
Mgr. Zuzana Michaleková – riaditeľka
Telefón: +421-2-68 288 424
Mobil: 0947 487 457 (riaditeľka)
Mobil: 0947 487 458 (materská škola)
Email: mstupolevova@petrzalka.sk

MŠ Turnianska 6, 851 07 Bratislava, www.msturnianska.edupage.sk
PaedDr. Jana Stojkovičová – riaditeľka
Telefón: +421-2-68 288 426
Mobil: 0947 487 442 (riaditeľka)
Email: msturnianska@petrzalka.sk

MŠ Turnianska 10, 851 07 Bratislava, https://msturnianska10.edupage.org/
Mgr. Lucia Lindáková – riaditeľka
Mobil: 0947 487 403 (riaditeľka)
Mobil: 0947 487 401, 0947 487 402 (materská škola)
Email: msturnianska10@petrzalka.sk

MŠ Vyšehradská 17, 851 06 Bratislava, https://msvysehradska.edupage.org/
Andrea Fabianová – riaditeľka
Mobil: 0947 487 463 (materská škola)
Mobil: 0947 487 454 (riaditeľka)
Email: msvysehradska@petrzalka.sk

web od 2day