Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti

MŠ Bohrova 1, 851 01 Bratislava, www.msbohrova.edupage.org
Mgr. Jana Oswaldová – riaditeľka
Telefón: +421-2-63 451 837
Mobil: 0947 487 474
Email: msbohrova@petrzalka.sk

MŠ Bradáčova 4, 851 02 Bratislava, www.msbradacova.sk
Mgr. Iveta Minarovičová – riaditeľka
Mobil: 0947 487 461 – riaditeľka
Mobil: 0947 487 438 – materská škola
Email: msbradacova@petrzalka.sk

MŠ Bulíkova 25, 851 04 Bratislava, www.msbulikova-sk.webnode.sk
Mgr. Soňa Hanzalová – riaditeľka
Telefón: +421-2-62 314 057
Mobil: 0947 487 483
Email: msbulikova@petrzalka.sk

MŠ Bzovícka 6, 851 07 Bratislava, www.msbzovicka.webnode.sk
Bc. Irena Urbanovičová – riaditeľka
Telefón: +421-2-63 834 221
Mobil: 0947/487 482
Email: msbzovicka@petrzalka.sk

MŠ Fedinova 7, 851 01 Bratislava, www.msfedinova.edupage.org
Miriam Hríbiková – vymenovaná na voľné miesto riaditeľa
Mobil: 0947 487 404
Email: msfedinova7@petrzalka.sk

MŠ Fialová 12, 851 07 Bratislava, www.fialova.edupage.org
Bc. Patrícia Jakušová – poverená vedením
Mobil: 0947 487 405
Mobil: výdajná školská jedáleň – 0947 487 410
Email: msfialova@petrzalka.sk

MŠ Gessayova 2, 851 03 Bratislava, www.msgessayova2.webnode.sk
PaedDr. Soňa Kikušová, CSc. – vymenovaná na voľné miesto riaditeľa
Telefón: 0947 487 459
Email: msgessayova2@petrzalka.sk

MŠ Gessayova 31, 851 03 Bratislava, www.msgessayova31.webnode.sk
Dagmar Jakubčinová – riaditeľka
Telefón: +421-2-62 315 680
Mobil: 0947 487 460
Email: msgessayova31@petrzalka.sk

MŠ Haanova 9, 851 04 Bratislava, www.mshaanova.edupage.org/
Iveta Kulifajová – riaditeľka
Telefón: +421-2-62 312 540
Mobil: 0947 487 472
Email: mshaanova@petrzalka.sk

MŠ Holíčska 30, 851 05 Bratislava, www.msholicska.webnode.sk
Mgr. Lucia Zvolenská – riaditeľka
Telefón: +421-2-63 820 025
Mobil: 0947 487 486
Email: msholicska30@petrzalka.sk

MŠ Holíčska 50, 851 05 Bratislava, https://msholicska50.edupage.org
Diana Gašparíková – riaditeľka
Telefón: 0947 487 465
Mobil: 0947 487 481
Email: msholicska50@petrzalka.sk

MŠ Iľjušinova 1, 851 01 Bratislava, www.msiljusinova.edupage.org
Monika Melicherová – riaditeľka
Telefón: +421-2-63 823 260
Mobil: 0947 487 452
Email: msiljusinova@petrzalka.sk

MŠ Jankolova 8, 851 04 Bratislava, www.msjankolova.edupage.org
PaedDr. Dana Lacková – riaditeľka
Telefón: +421-2-62 520 561
Mobil: 0947 487 468
Email: msjankolova@petrzalka.sk

MŠ Lachova 31, 851 03 Bratislava, www.mslachova.edupage.org
Andrea Mošaťová – riaditeľka
Telefón: +421-2-62 315 894
Mobil: 0947 487 477
Email: mslachova@petrzalka.sk

MŠ Lietavská 1, 851 06 Bratislava, www.mslietavska.edupage.org
Bc. Jana Brezinová – riaditeľka
Telefón: +421-2-63 823 461
Mobil: 0947 487 478
Email: mslietavska@petrzalka.sk

MŠ Macharova 1, 851 01 Bratislava, www.msmacharova.edupage.org
Katarína Kovačičová – riaditeľka
Telefón: +421-2-62 247 034
Mobil: 0947 487 445
Email: msmacharova@petrzalka.sk

MŠ Nobelovo nám. 6, 851 01 Bratislava, www.msnobelovonamestie.webnode.sk
Mgr. Diana Ujváriová – riaditeľka
Telefón: 0947 487 475
0947 487 485
Email: msnobelovo@petrzalka.sk

MŠ Pifflova 10, 851 01 Bratislava, www.mspifflova.sk
Mgr. Emília Šimková – riaditeľka
Telefón: +421-2-62 241 844
Mobil: 0947 487 476
Email: mspifflova@petrzalka.sk

MŠ Röntgenova 16, 851 01 Bratislava, www.msrontgenova.edupage.org
Ľubica Komacsková – vymenovaná na voľné miesto riaditeľa
Telefón: +421-2-63 451 217
Mobil: 0947 487 480
Email: msrontgenova@petrzalka.sk

MŠ Rovniankova 8, 851 02 Bratislava, www.msrovniankova.edupage.org
Mgr. Mária Šášiková – riaditeľka
Telefón: +421-2-63 824 849
Mobil: 0947 487 449
Email: msrovniankova@petrzalka.sk

MŠ Strečnianska 2, 851 05 Bratislava, www.msstrecnianska.sk
Mgr. Jana Martinovičová – riaditeľka
Telefón: +421-2-63 828 907
Mobil: 0947 487 447
Email: msstrecnianska@petrzalka.sk

MŠ Ševčenkova 35, 851 01 Bratislava, www.mssevcenkova.sk
Mgr. Katarína Majdišová – riaditeľka
Telefón: +421-2-63 826 877
Mobil: 0947 487 456
Email: mssevcenkova@petrzalka.sk

MŠ Šustekova 33, 851 04 Bratislava, www.mssustekova.edupage.org
Jana Mikušová – riaditeľka
Telefón: +421-2-68 28 84 01
Mobil: 0947 487 450
Email: mssustekova@petrzalka.sk

MŠ Tupolevova 20, 851 01 Bratislava, www.mstupolevova.edupage.sk
Mgr. Zuzana Michaleková – riaditeľka
Telefón: 0947 487 457, 0947 487 458
Email: mstupolevova@petrzalka.sk

MŠ Turnianska 6, 851 07 Bratislava, www.msturnianska.edupage.sk
PaedDr. Jana Stojkovičová – riaditeľka
Telefón: +421-2-63 829 523
Mobil: 0947 487 442
Email: msturnianska@petrzalka.sk

MŠ Turnianska 10, 851 07 Bratislava, https://msturnianska10.edupage.org/
Mgr. Lucia Lindáková – riaditeľka
Mobil: 0947 487 403 – riaditeľka; 0947/487 401; 0947/487 402 – materská škola
Email: msturnianska10@petrzalka.sk

MŠ Vyšehradská 17, 851 06 Bratislava, https://msvysehradska.edupage.org/
Andrea Fabianová – riaditeľka
Telefón: 0947 487 463 (vrátnica), 0947 487 454 (riaditeľka)
Email: msvysehradska@petrzalka.sk

web od 2day