Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti

ZŠ Budatínska 61, 851 06 Bratislava, www.budatinska.wz.cz
Mgr. Marta Režnáková – riaditeľka
Telefón: +421-2-63 531 173
Fax, záznamník: +421-2-63 531 173
Email: zsbud@atlas.sk

ZŠ Černyševského 8, 851 01 Bratislava, www.zscerba.edu.sk
Mgr. Zora Doczyová – riaditeľka
Telefón: +421-2-62 243 854
Email: skola@zscerba.edu.sk

ZŠ Dudova 2, 851 02 Bratislava, www.zsdudova.sk
Mgr. Hana Závodná – riaditeľka
Telefón: +421-2-63 820 909
Email: zsdudova@zsdudovaba.edu.sk

ZŠ Gessayova 2, 851 03 Bratislava, www.zsgessayova.edupage.org
Mgr. Viera Šuleková – riaditeľka
Telefón: +421-2-62 52 54 21
Fax, záznamník: +421-2-62 525 422
Email: zsgessayova@gmail.com

ZŠ Holíčska 50, 851 05 Bratislava, www.zsholicska.sk
PaedDr. Iveta Heseková- riaditeľka
Telefón: +421-2-63 810 206
Email: zsholicska@zsholicska.sk

ZŠ Lachova 1, 851 03 Bratislava, www.zslachova.sk
Mgr. Martin Capek – riaditeľ
Telefón: +421-2-62 311 667
Fax, záznamník: +421-2-62 311 667
Email: capek@zslachova.sk

ZŠ Nobelovo nám. 6, 851 01 Bratislava, www.zsnobelba.edu.sk
PaedDr. Valéria Fogašová – riaditeľka
Telefón: +421-2-63 451 333
Fax, záznamník: +421-2-63 451 333
Email: zsnobelovo@gmail.com

ZŠ Pankúchova 4, 851 04 Bratislava, www.zspankuchova.stranka.info
Mgr. Štefan Rác – riaditeľ
Telefón: +421-2-62 525 881, +421-2-62 525 882
Fax, záznamník: +421-2-62 525 881, +421-2-62 525 882
Email: zs.pankuch@gmail.com

ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava, www.zsprokofievova.sk
Mgr. Daniela Petríková – riaditeľka
Telefón: +421-2-63 825 443, +421-2-63 536 071
Fax, záznamník: +421-2-63 536 072
Email: zsprokofievova@mail.t-com.sk

ZŠ Tupolevova 20, 851 01 Bratislava, www.zs-tupolevova.sk
Mgr. Miroslav Cisár – riaditeľ
Telefón: +421-2-63 532 261, +421-2-63 532 260
Fax, záznamník: +421-2-63 532 259
Email: zstupolevovaba@gmail.com

ZŠ Turnianska 10, 851 07 Bratislava, www.zstuba.edu.sk
Mgr. Zlata Halahijová – riaditeľka
Telefón: +421-2-63 828 826
Email: riaditel@zstuba.edu.sk

web od 2day