Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti

ZŠ Budatínska 61, 851 06 Bratislava, www.zsbudatinska.edupage.org
Mgr. Marta Režnáková – riaditeľka
Telefón: +421-2-63 531 173
Mobil: +421 947 487 670
Fax, záznamník: +421-2-63 531 173
Email: zsbudatinska@gmail.com

ZŠ Černyševského 8, 851 01 Bratislava, www.zscerba.edupage.org
Mgr. Zora Doczyová – riaditeľka
Telefón: +421-2-62 243 854
Mobil: +421 947 487 700
Email: skola@zscerba.petrzalka.sk

ZŠ Dudova 2, 851 02 Bratislava, www.zsdudova.edupage.org
Mgr. Hana Závodná – riaditeľka
Telefón: +421-2-63 820 909
Email: zsdudova@zsdudova.sk

ZŠ Gessayova 2, 851 03 Bratislava, www.zsgessayova.edupage.org
Mgr. Zdenka Dilhof Černíková – riaditeľka
Telefón: +421-2-62 52 54 21
Mobil: +421 947 487 761
Fax, záznamník: +421-2-62 525 422
Email: zsgessayova@gmail.com

ZŠ Holíčska 50, 851 05 Bratislava, www.zsholicska.sk
PaedDr. Iveta Heseková- riaditeľka
Telefón: +421-2-63 810 206
Email: zsholicska@zsholicska.sk

ZŠ Lachova 1, 851 03 Bratislava, www.zslachova.sk
Mgr. Martin Capek – riaditeľ
Telefón: +421-2-62 311 667
Mobil: +421 947 487 827
Fax, záznamník: +421-2-62 311 667
Email: capek@zslachova.sk

ZŠ Nobelovo nám. 6, 851 01 Bratislava, www.zsnobel.edupage.org
Mgr. Renáta Trokšiarová – riaditeľka
Telefón: +421-2-63 451 333
Mobil: +421 947 487 852
Fax, záznamník: +421-2-63 451 333
Email: zsnobelovo@gmail.com

ZŠ Pankúchova 4, 851 04 Bratislava, www.zspankuchova.edupage.org
Mgr. Daniel Bachleda – riaditeľ
Telefón: +421-2-62 525 881, +421-2-62 525 882; 0904 815 659
Fax, záznamník: +421-2-62 525 881, +421-2-62 525 882
Email: zs.pankuch@gmail.com

ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava, www.zsprokofievova.edupage.sk
Mgr. Diana Mosná, PhD. – riaditeľka
Telefón: +421 947 487 910
Sekretariát: +421 947 487 911
Email: mosna.diana@zsprokofievova.petrzalka.sk
Sekretariát: sekretariat@zsprokofievova.petrzalka.sk 

ZŠ Tupolevova 20, 851 01 Bratislava, www.zs-tupolevova.edupage.org
Mgr. Miroslav Cisár – riaditeľ
Telefón: +421-2-63 532 261, +421-2-63 532 260
Mobil: +421 947 487 942
Fax, záznamník: +421-2-63 532 259
Email: info@zs-tupolevova.sk

ZŠ Turnianska 10, 851 07 Bratislava, www.zstuba.edupage.org
Mgr. Zlata Halahijová – riaditeľka
Mobil: +421 947 487 973; +421 947 487 981
Email: zlatahalahijova@zstuba.sk

web od 2day