Rozhodnutie povoľuje zmenu stavby pred dokončením č. 7647/2022/05-UKSP/2-Vl-7 stavby Kopčianska-JUH, V. stavba – Polyfunkčná obytná zóna, Garáž + polyf. domy-sektor A, Bratislava-Petržalka

web od 2day