1894/2023/05-UKSP/1-Vl-1 – Rozhodnutie povoľuje ZSPD stavebných objektov, ktoré sú súčasťou stavby: KOPČIANSKA-JUH, stavba V, Polyfunkčná obytná zóna-verejná infraštruktúra, Bratislava-Petržalka

web od 2day