Daň za psa je malý krok pre majiteľov, no veľký krok pre chlpáčov žijúcich na zelenom sídlisku

Za plnenie povinností vás čaká aj odmena.

Žiadny pes si nezaslúži psí život. Preto sa v Petržalke snažíme robiť všetko pre to, aby sa aj našim štvornohým kamošom žilo dobre. A to dokážeme aj vďaka tým, ktorí si plnia zákonnú povinnosť – UHRADIŤ DAŇ ZA PSA.

Každý majiteľ chlpáča je povinný osobne nahlásiť príslušnej obci, resp. tej-ktorej mestskej časti svojho štvornohého miláčika do 30 dní odo dňa, kedy si ho priniesol domov.

Následne je v zákonom stanovenej lehote povinný zaplatiť za neho daň. Sadzba dane za psa v Petržalke sa určuje v závislosti od jeho veľkosti ako aj toho, či ho majiteľ chová v byte alebo dome. Jej MAXIMÁLNA výška je určená na 67 eur.

S využitím týchto finančných prostriedkov sme mohli napríklad zabezpečiť komplexnú obnovu a pravidelnú údržbu zberných nádob na drobný komunálny odpad, ktorých počet sa v priebehu minulého roka zvýšil zo 135 na 500 a ich súčasťou sa stali aj zásobníky s navýšeným počtom vreciek na psie exkrementy.

K zmene sme v našej mestskej časti pristúpili aj z dôvodu zníženia karbónovej stopy a zefektívnenia práce našich makačov. Odpad, ktorý po sebe zanechali naši domestikovaní následníci vlka totiž končil, rovnako ako uličný komunálny odpad, v spaľovni. Typické zelené koše na psie výkaly tak postupne z ulíc zeleného sídliska úplne zmiznú a nahradia ich bežné kameninové koše z dielne našich kolegov z OVSP. Dostupnosť najbližšej zbernej nádoby si môžete vždy overiť TU.

Vďaka financiám môžu tiež psíčkari využívať v súčasnosti tri oplotené výbehy a cvičisko na Holíčskej, Vyšehradskej a Wolkrovej ulici a mnoho ďalšieho.

Každý majiteľ psa v našej mestskej časti, ktorý poplatok uhradí má zároveň nárok na bezplatný zásobník s 12 rolkami vreciek na psie exkrementy s možnosťou pripevnenia priamo na vôdzku. Vyzdvihnúť si ho môže na oddelení životného prostredia, územného rozvoja a dopravy na štvrtom poschodí Miestneho úradu v Petržalke.

VIAC o procese evidencie a platby dane za psa zhrnula v krátkom rozhovore aj pre Rádio Regina Západ kolegyňa z Referátu miestnych daní a poplatkov Anna Lelkesová.
VIAC INFO o poplatkoch pre majiteľov psov vyplývajúcich zo zákona i ďalších povinnostiach nájdete TU.

ĎAKUJEME, že vám spolu s nami záleží na tom, aby bola Petržalka krajším miestom pre život ako pre ľudí, tak pre našich verných huňatých priateľov. A nezabudnite: Každý pes sa počíta!

web od 2day