Daň za psa

Daňovník je povinný podať priznanie k dani za psa najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je :

A) 50 EUR za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba, ktorá ako daňový subjekt nemá aktivovanú elektronickú schránku zákon 305/2013 Z.z. a nedala správcovi dane súhlas s používaním elektronických služieb podľa zákona o miestnych daniach.
B) 45 EUR za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba,, ktorá ako daňový subjekt má aktivovanú elektronickú schránku zákon 305/2013 z.z. alebo, ktorá ako daňový subjekt nemá aktivovanú elektronickú schránku dala správcovi dane súhlas s používaním elektronických služieb podľa zákona o miestnych daniach
C) 100 EUR za psa , ktorého vlastníkom alebo držiteľom je právnická osoba
D) 17 EUR za psa chovaného v rodinnom dome
E) 17 EUR za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je osoba, ktorá je držiteľom preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím alebo osamelý dôchodca s príjmom na životnom minime

Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný ohlásiť na Miestny úrad Bratislava-Petržalka osobne do 14 dní odvtedy ako odcudzenie, zničenie alebo stratu zistil. Náhradná známka mu bude vydaná za odplatu 3,50 €.

Ide o náš nový web a zároveň službu pre vás – milí obyvatelia a obyvateľky zeleného sídliska, ktorá vám v rámci zlepšovania služieb Miestneho úradu Petržalka postupne umožní uhrádzať niektoré dane a miestne poplatky jednoducho, ONLINE a navyše aj výhodnejšie. Všetci noví užívatelia môžu výmery daní očakávať už koncom apríla. Ako prvú sme do nášho konta zaradili daň za psa. Vytvorením konta navyše získate zľavu v hodnote 5 EUR. Pri online platbe dane za psa v stanovenom termíne tak namiesto 50 EUR zaplatíte iba 45 EUR. A to iba vďaka pár klikom.

CHCEM VEDIEŤ VIAC

web od 2day