355/2023/05-UKSPaŠSÚ/Gj-2 – Kolaudačné rozhodnutie povoľuje užívanie stavebného objektu SO-07.3 Spevnené plochy, v rámci stavby: Južné Mesto-Zóna B1, Bratislava-Petržalka

web od 2day