334/2023/05-UKSPaŠSÚ/Gj-01 – Rozhodnutie povoľuje inžiniersku stavbu, miestne cesty označené ako stavebné objekty v sektoroch: sektor A, sektor B, sektor C a sektor D ako súčasť stavby: Kopčianska JUH – stavba V, Polyfunkčná obytná zóna – verejná infraštruktúra, Kopčianska ul., Bratislava-Petržalka

web od 2day