Nominujte Osobnosť Petržalky 2023 a vyhrajte

Odmeňte ľudí, ktorí posunuli vpred najväčšiu mestskú časť Slovenska.

Návrhy v piatich hlavných kategóriách môžete posielať do 30. apríla cez web OSOBNOST.PETRZALKA.sk. Za nominácie miestny úrad 10 výhercov odmení pozvánkami na galavečer s kultúrnym programom a rautom.

Osobnosť Petržalky patrí medzi tradičné podujatia mestskej časti Bratislava-Petržalka a jej organizácie Kultúrne zariadenia Petržalky.

Samospráva tieto ocenenia udeľuje už od roku 1998 s cieľom prejaviť vďaku a úctu tým, ktorí sa natrvalo zapísali do histórie Petržalky, prispeli k šíreniu jej dobrého mena, zlepšili spolunažívanie jej obyvateľov i návštevníkov, alebo skvalitnili ich život.

Počas štvrťstoročia existencie ankety získalo tento zaslúžilý titul už 139 laureátov, ktorí usilovnou prácou významne prispeli k rozvoju mestskej časti v rôznych oblastiach.

Patrí k nim napríklad herec Stanislav Štepka, spisovateľ Daniel Hevier, riaditeľka Gymnázia A. Einsteina Drahomíra Kováříková, textár Kamil Peteraj, lekárka a univerzitná profesorka Daniela Ostatníková, ale aj olympijskí víťazi vo vodnom slalome bratia Peter a Pavol Hochschornerovci.

Ocenenie in memoriam zase získali napríklad líder skupiny Lojzo Marián Kochanský či vlani aj bývalý starosta Petržalky Milan Ftáčnik.

“Som hrdá, že aj po 25 rokoch sa stále nájdu inšpiratívne osobnosti s chuťou posúvať Petržalku vpred. Mnohí sa skromne k svojim zásluhám nepriznávajú, preto budeme radi, ak nám o nich dajú vedieť naši obyvatelia a návštevníci,” vyzýva verejnosť k nominovaniu v ankete prvá petržalská vicestarostka Iveta Jančoková.

 

 

Dva mesiace na nominácie

 

Petržalčania aj nepetržalčania tak môžu svojich favoritov v zmysle štatútu ocenenia aj tento rok nominovať v piatich hlavných kategóriách, a to Kultúra a rozvoj spoločenského života, Sociálna práca a ochrana života a zdravia, Šport a rozvoj aktívneho životného štýlu, Vzdelávanie a rozvoj kritického myslenia, Životné prostredie a ochrana prírody.

Z ich návrhov budú vyberať laureátov podľa jednotlivých kategórií odborné poslanecké komisie v čase do jedného mesiaca od ukončenia nominácií. V každej kategórii tak bude ocenená jedna osobnosť či združenie.

Návrhy na ocenenia je možné podávať od 1. marca do 30. apríla 2023 (vrátane), a to prostredníctvom webu OSOBNOST.PETRZALKA.SK.

Nominácie je možné podať aj poštou alebo osobne cez podateľňu Miestneho úradu Petržalka na Kutlíkovej ulici 17. K papierovému návrhu ale treba priložiť potrebné súhlasy so spracovaním údajov a vyhlásenia.

Piatich nominujúcich odmení samospráva skvelou výhrou vo forme pozvánok pre dve osoby na slávnostný galavečer, ktorý sa uskutoční 22. septembra 2023 v Dome kultúry Zrkadlový háj. Jeho súčasťou bude aj slávnostná hostina s bohatým programom.

 

Opäť s hlasovaním verejnosti

 

V roku 2022 bola do ocenení premiérovo zaradená aj kategória Cena verejnosti. Jej prvým laureátom sa stal dlhoročný riaditeľ petržalskej verejnej Základnej školy Tupolevova 20 a zanietený karatista Miroslav Cisár, ktorý počas verejného online hlasovania získal najväčšiu podporu od ľudí.

Verejné hlasovanie o Cene verejnosti bude znova prebiehať na webe OSOBNOST.PETRZALKA.SK od 15. júna do 31. júla (vrátane) a piatich hlasujúcich mestská časť rovnako odmení pozvánkami na septembrový galavečer.

Finálny výber nominantov do hlasovania je opäť na odborných poslaneckých komisiách, keďže okrem víťazov kategórií môžu z každej z nich do hlasovania o Cene verejnosti poslať ďalších dvoch favoritov. Cenu verejnosti tak naprieč hlavnými kategóriami ocenenia získa nominovaný s najvyšším počtom hlasov od ľudí.

 

Za zásluhy aj humánne gestá

 

Pre zosnulé osobnosti, ktoré sa životným dielom zaslúžili o významný rozvoj a reprezentáciu mestskej časti, je venovaná Cena in memoriam. O tejto kategórií rozhoduje starosta mestskej časti. On a jeho zástupkyne môžu počas podujatia odovzdať aj čestné uznanie za darcovstvo krvi či iný humánny čin.

Osobnostiam, ktoré významným spôsobom prispeli k rozvoju mestskej časti, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a zaslúžili sa o rozvoj a priateľstvo medzi národmi alebo regiónmi zas môže byť poslancami miestneho zastupiteľstva udelené čestné občianstvo Petržalky.

#osobnostpetrzalky

 

web od 2day