Oznámenie – „PETRŽALKA CITY – lokalita A (Chorvátske rameno – Hálova – Rusovská cesta), 2. etapa – súbor stavieb Bratislava – Petržalka – SO 03 Objekt „B“ – hromadná garáž a športové centrum, SO 04 Administratívna budova „C“,

web od 2day