342/2023/05-UKSPaŠSÚ/Gj-4 – Kolaudačné rozhodnutie_SO 07 Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy_Južné Mesto – Zóna C4, Bratislava-Petržalka

web od 2day