4669/2023/05-UKSP-Ha/Ozn. – Oznámenie o začatí stavebného konania – zmena dokončenej stavby: Obnova bytového domu Markova 15 spôsobom tepelnej ochrany, Bratislava-Petržalka

web od 2day