5881/2023/05-UKSP/Do-132 – Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác nebytových priestorov – BD Pifflova 1-3, Bratislava-Petržalka

web od 2day