Obchodná verejná súťaž na prenájom stánkov na predaj občerstvenia, nepotravinového tovaru, remeselných stánkov, kávy počas podujatia Dni Petržalky 2023, pre príležitostný trh na verejnom priestranstve na Závodisku š.p., Starohájska 29, 852 69 Bratislava od 23.06.2023 do 25.06.2023

web od 2day