3874/2023/RSÚ/Ha-Ozn. – Oznámenie o začatí stavebného konania – zmena dokončenej stavby: Búracie práce bytu č.32, BD Lietavská ul. č. 2, Bratislava – Petržalka

web od 2day