39903/2023 – oznámenie o začatí kolaudačného konania na prípojky a kanalizácie, ktoré sú súčasťou stavby – Polyfunkčný objekt Krasovského, k.ú. Petržalka

web od 2day