8753/2023 – oznámenie o začatí kolaudačného konania pre zmenu dokončenej stavby – Stavebné úpravy-dodatočné zateplenie strechy BD Budatínska 29, v k.ú. Petržalka

web od 2day