Rozhodnutie – Polyfunkčný komplex Matador, Kopčianska, Bratislava – Petržalka

č. 366/2023/06-RŠSÚ/Gj-9    Kolaudačné rozhodnutie povoľuje užívanie stavebného objektu – SO 06 Areálové komunikácie_ SO 06.01 Areálové komunikácie, 1. etapa, SO 06.02 Areálové komunikácie, 2. etapa (časť), SO 07 Areálové parkovacie stojiská _ SO 07.1 Areálové parkovacie stojiská – rezidenčné, 1. etapa, SO 07.2 Areálové parkovacie stojiská – rezidenčné, 2. etapa (časť)., SO 07.3 Areálové parkovacie stojiská – verejné, 1. etapa, SO 07.4 Areálové parkovacie stojiská – verejné, 2. etapa, SO 08 Areálové spevnené plochy a chodníky__SO 08.1 Areálové spevnené plochy a chodníky, 1. etapa ,SO 08.2 Areálové spevnené plochy a chodníky, 2. etapa (časť), SO 22 Rekonštrukcia areálovej komunikácie v sektore I 201, SO 23 Rekonštrukcia areálových parkovacích stojísk v sektore I 201, SO 24 Rekonštrukcia areálových spevnených plôch v sektore I 201, ako  súčasť stavby: Polyfunkčný komplex Matador, Kopčianska, Bratislava – Petržalka.

web od 2day