Petržalka odkúpi tenisový areál pri Draždiaku za dva milióny eur

Samospráva ho chce naďalej využívať na športové účely, pribudnúť by však mali aj ďalšie nájomné byty nielen pre zamestnancov mestskej časti.

Poslanci Mestskej časti Bratislava-Petržalka na septembrovom rokovaní schválili výhodnú kúpu pozemkov a objektov v lukratívnej lokalite – hneď vedľa jazera Veľký Draždiak.

Samospráva tak získa nielen možnosť zrevitalizovať rokmi zanedbané pozemky Tenisového areálu Slávia Právnik Bratislava, ale aj regulovať developerskú výstavbu.

Znalci ohodnotili areál na 4 milióny eur, len pozemky s celkovou rozlohou takmer 9-tisíc štvorcových metrov majú podľa posudku hodnotu viac ako 2 milióny.

Multifunkčný areál

„O možnosti kúpiť tento areál som sa dozvedel na prelome júna a júla. Hneď po stretnutí so zástupcom majiteľov som sa stretol s poslancami, aby som zistil, či túto kúpu podporia,“ povedal starosta Petržalky Ján Hrčka.

Dôvodov na kúpu je podľa neho viacero. Okrem výhodnej ceny, predovšetkým možnosť regulovať ďalšiu výstavbu v lokalite Veľkého Draždiaka – ako majiteľ pozemkov bude mestská časť účastníkom stavebných konaní –, a potom veľká budúca využiteľnosť areálu.

„Sú tam tri vonkajšie tenisové kurty, tri vnútorné tenisové kurty v hale, ale tiež budova s nebytovými priestormi či reštaurácia. K areálu prislúcha aj časť nábrežia Draždiaka. V zmysle územného plánu je to plocha na šport a rekreáciu a presne na tento účel to chce mestská časť využívať,“ vysvetlil Hrčka.

Areál je podľa neho využiteľný okamžite, no priznáva, že v dohľadnej dobe bude potrebovať isté nevyhnutné opravy a „v strednodobom horizonte bude vyžadovať aj generálnu opravu.“ Práve to bol podľa Hrčku jeden z dôvodov výhodnej ceny.

Ďalším je pravdepodobne to, že je areál unifikovaný len na jeden šport. „V súčasnosti je hala určená primárne na tenis, ale pri komplexnej rekonštrukcii budeme myslieť na to, aby slúžila na rôzne druhy športov. Multifunkčné haly majú výhodu, že môžu poslúžiť basketbalistom, volejbalistom, hokejbalistom a teda sú aj ekonomicky ďaleko zaujímavejšie,“ vysvetľuje starosta.

Obnovu chce mestská časť financovať z externých zdrojov tak, ako sa jej to už podarilo pri iných športových zariadeniach. Napríklad na rekonštrukciu plavárne na ZŠ Pankúchova získala dotáciu z Fondu na podporu športu v sume viac ako milión eur.

Nájomné byty pre zamestnancov

Súčasťou areálu je aj ubytovňa s viacerými bytovými jednotkami. Šéf petržalskej samosprávy by ich chcel po rekonštrukcii využiť ako nájomné bývanie pre zamestnancov úradu, ktorých je na trhu práce nedostatok, pričom jeden alebo dva byty by mali byť vyhradené aj pre správcov areálu.

„Bude to obojstranne výhodné. V rámci svojho služobného pomeru bude mať ten človek k dispozícii byt a na druhej strane bude mať povinnosť sa o areál starať. Mestská časť tak nebude musieť vynakladať financie na ďalšie firmy,“ vysvetľuje Hrčka.

Ďalšie byty by mohla mestská časť ponúknuť napríklad zamestnancom materských a základných škôl, či sociálnych zariadení.

Výhodná cena aj spôsob financovania

Ak nenastanú žiadne komplikácie, kúpa – vrátane zápisu do katastra – by mohla byť zrealizovaná do konca roku 2023. Mestská časť môže začať areál využívať hneď od okamihu podpisu zmluvy. Starosta zdôrazňuje, že mestskej časti sa navyše podarilo dohodnúť zaujímavý „splátkový“ kalendár.

Podľa dôvodovej správy je suma splatná v piatich rovnakých splátkach, pričom prvú treba uhradiť do 90 dní od uzavretia zmluvy, druhú do šiestich mesiacov od uhradenia prvej splátky a ostatné vždy do šiesteho mesiaca nasledujúcich rokov.

Teda okrem toho, že sa nám podarilo dohodnúť výhodnú cenu, platbu robíme na splátky, nemusíme si na to brať úver, nestojí nás to žiadne úroky, ani bankové poplatky,“ uzatvára Hrčka.

web od 2day