Petržalka sa ešte viac zazelenala

Na vybraných pozemkoch pribudli desiatky metrov nového trávnika.

Pásy živej trávy osadili pracovníci petržalskej údržby na brehu Draždiaka, pri aktuálne rekonštruovanej športovej hale Prokofievova a v areáli ZŠ Pankúchova.

Mestská časť Bratislava-Petržalka sa aktívne podieľa na skrášľovaní verejných priestranstiev, prioritne tých, ktoré má zverené do správy. Vyššiu kvalitu verejnoprospešných služieb badať v uliciach najľudnatejšieho sídliska najmä v posledných štyroch rokoch, k čomu prispela najmä postupná reštrukturalizácia miestneho podniku.

Ten bol koncom roka 2022 definitívne zrušený a údržbu na zelenom sídlisku z pozície mestskej časti vykonáva už len oddelenie správy verejných priestranstiev, ktoré funguje priamo v gescii petržalského úradu.

V rámci údržby pribudlo aj množstvo nových pilotných aktivít, ktoré mestská časť dokáže zrealizovať efektívnejšie a vo vlastnej réžii, a to aj vďaka výraznému šetreniu a s tým spojenou možnosťou navýšenia počtu zamestnancov i techniky.

Okrem asfaltovania chodníkov takzvaným finišerom k týmto činnostiam po novom patrí aj pokládka trávnatých pásov, ktoré viditeľne zatraktívnili, ale tiež sfunkčnili vybrané lokality. Samotnému položeniu zeleného koberca totiž predchádzalo aj strojové zarovnanie zeminy.

 

Prvý na rane Draždiak

 

Ešte v apríli tohto roka pribudlo 800 metrov štvorcových živého trávnika v plážovej časti jazera Veľký Draždiak. Vďaka pravidelnému zalievaniu z neďalekej studne sa ujal veľmi dobre a v lete poskytol sľúbený komfort tisícom návštevníkov.

Po úspešnom pilotnom projekte sa samospráva rozhodla v zatrávňovaní pokračovať a najnovšie „zdobí“ nový úsek pobrežia v areáli obľúbeného letoviska ďalších až takmer 1000 metrov štvorcových vysadenej trávy. Aj tentokrát je zabezpečené pravidelné zavlažovanie, samozrejme, vždy v závislosti od počasia.

A aby toho nebolo málo, Petržalka podpísala so štátnym podnikom Lesy SR dohodu, ktorá jej umožňuje brehy jazera zveľaďovať efektívnejšie a v celom profile. Zatiaľ však stále bez stavebných úprav, keďže pozemky nevlastní mestská časť, ale najmä štátne lesy a hlavné mesto.

 

Moderné parkové prvky

 

Nový trávnatý porast sa nedávno objavil aj v areáli ZŠ Pankúchova aj v okolí novo vyasfaltovaných chodníkov na Prokofievovej, kde niektorých obyvateľov a obyvateľky znepokojilo, že položením trávnika zabránila mestská časť rastu narcisov vysadených magistrátom.

„Pred položením trávy sme realizovali iba povrchové úpravy pôdy, cibuľky jarných kvetov sa sadia do hĺbky 10 až 15 centimetrov. Väčšina by tak mala ostať nepoškodená,“ tvrdí Milan Gálik z petržalskej údržby, ktorý koordinuje pokládku trávnikov. Narcisy by tak mali, i keď v menšom počte, na jar znovu vyrásť.

Trávou sa zazelenalo aj okolie verejného detského ihriska Fedinova a Športovej haly Prokofievova, kde okrem porastu pribudol v okolí existujúcich drevín i štiepaný kameň – biely makadam.

„Použili sme ho z estetického hľadiska na zarovnanie, lebo niektoré stromy majú korene nad alebo pod úrovňou trávnika,“ vysvetľuje Gálik.

V pokládke trávnika v týchto a ďalších lokalitách budú petržalskí makači pokračovať dovtedy, pokiaľ im to dovolia poveternostné podmienky, aby sa tráva čo najlepšie uchytila.

„Ideálna nočná teplota je aspoň 6 až 8 stupňov, cez deň od 15 do 20,“ uzatvára Gálik.

web od 2day