9955/2023 – oznámenie o začatí kolaudačného konania – NP č. 59 a č. 60 na nový účel – Prevádzka zdrav. zariadenia-zubná ambulancia na prízemí BD ul. Zuzany Chalupovej 7A, k.ú.Petržalka

web od 2day