Rozhodnutie predlžuje platnosť ÚR č. 1360/2019/05-UKSP/6/Ma-10 na stavbu – Strip Mall – Panónska cesta, Južné mesto-zóna A, Bratislava-Petržalka

web od 2day