Rozhodnutie povoľuje užívanie SO-07 – Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy v rámci 3.etapy stavby – Južné mesto-zóna C4, Viacpodlažná bytová výstavba, Bratislava-Petržalka

web od 2day