OU-BA-OSZP3- 2024/006263 – Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Stratégia rozvoja verejného prístavu Bratislava – Fáza II , návrh

web od 2day