č. 462/2024/RSÚ/1-Vl-12 Rozhodnutie povoľuje užívanie stavebných objektov: SO-83.KJ.1 NN rozvody pre RVO1, SO-83.KJ.2 NN rozvody pre RVO2, SO-850.KJ.B0 Verejné osvetlenie – sektor B , SO-850.KJ.C0 Verejné osvetlenie – sektor C, SO-850.KJ.D0 Verejné osvetlenie – sektor D, SO-900.KJ.B0 Terénne a sadové úpravy – sektor B, SO-900.KJ.C0 Terénne a sadové úpravy – sektor C, SO-900.KJ.D0 Terénne a sadové úpravy – sektor D, ktoré sú súčasťou stavby KOPČIANSKA – JUH, stavba V., Polyfunkčná obytná zóna – verejná infraštruktúra, Kopčianska, Bratislava – Petržalka

web od 2day