Vrecká na školskú desiatu hľadajte v obchodoch, nie v našich zásobníkoch

Od minulého roka evidujeme v niektorých lokalitách mestskej časti pravidelne krádeže celých roliek s vreckami na psie exkrementy zo zásobníkov na košoch. Túto informáciu máme overenú z terénu, kedy zamestnanci oddelenia správy verejných priestranstiev (OSVP) vložili rolky s týmito vreckami na do zásobníka na košoch, po hodine išli na obhliadku a v zásobníkoch sa rolky s vreckami na psie exkrementy už nenachádzali.

OSVP dokladá v pravidelných intervaloch vrecká na psie exkrementy do zásobníkov na psie exkrementy na košoch, pričom túto službu zabezpečuje raz za 2 týždne, spravidla štvrtok a piatok. Táto služba je benefitom pre psíčkarov, keďže zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú podmienky držania psov, určuje obci (v našom prípade mestskej časti) povinnosť umiestniť na miestach, kde je voľný pohyb psa povolený, kontajnery vhodné na zhromažďovanie výkalov a zabezpečí hygienické odstraňovanie ich obsahu.

Poskytovanie sáčkov pre hygienickejšie plnenie si povinností držiteľov psa je teda nad rámec povinností obce. Mestská časť k nemu pristúpila z dôvodu, aby zabezpečila väčší komfort držiteľov psov a uľahčila im plnenie tejto povinnosti, ktorá im vyplýva ako zo zákona, tak aj z platného všeobecne záväzného nariadenia.

 

 

Momentálne máme v mestskej časti Bratislava-Petržalka osadené zásobníky na vrecká na psie exkrementy na 340 košoch. Každá rolka s vreckami, ktorá sa vkladá do zásobníka na koši, obsahuje 500 kusov sáčkov na psie exkrementy.

Situácia s odcudzovaním týchto pomôcok pre držiteľa psov nás mrzí, avšak nie je v našich možnostiach odkontrolovať, kto týmto spôsobom poškodzuje mestskú časť a aj vás psíčkarov. Túto možnosť preto chceme využiť aj ako žiadosť o spoluprácu. Ak ste teda svedkami odcudzenia celej rolky, neváhajte bezodkladne kontaktovať Mestskú políciu na bezplatnom čísle 159. Ich konaním totiž nedochádza len k odcudzeniu týchto roliek, ale aj k poškodeniu koša.

Vzhľadom na vyššie uvedené, mestská časť z technického, ale hlavne z finančného hľadiska, po odcudzení roliek, nemôže zabezpečiť ich náhradné doplnenie.

Zároveň pripomíname, že po zaevidovaní psa a úhrade dane poskytuje naša mestská časť benefit vo forme balíčka vreciek a zásobníka na psie exkrementy v tvare kostičky (1x ročne), ktorý je možné si pripevniť napr. na vôdzku a mať ich tak vždy po ruke. Tento balíček si môžete prevziať po zaplatení dane za psa na Miestnom úrade Petržalka – Kutlíkova 17, na referáte životného prostredia (4. poschodie, dvere číslo 418).

Všetky ďalšie užitočné informácie nájdete TU.

web od 2day