Stavebné povolenie povoľuje stavbu stavebných objektov: SO. 20.S komunikácie verejné – škola JM, SO. 21 komunikácie verejné, SO 23 spevnené plochy, SO 23.S chodník – škola JM, SO 23..A spevnené plochy areálové, SO 24.S cyklotrasa – škola JM ako súčasť stavby_ Južné Mesto – Zóna B3-B4-AB2, Bratislava – Petržalka

web od 2day