UPOZORNENIE: 21. a 22. marca sa pripravte na zvýšenú hlučnosť pri výstavbe ŠH Pankúchova

Za vzniknutý diskomfort sa vopred ospravedlňujeme.

Výstavba jedného z najväčších investičných projektov z dielne petržalskej samosprávy a vôbec prvej stavby svojho druhu v našom katastri – multifunkčnej športovej haly Pankúchova – je v plnom prúde. Prvá fáza prác vrátane celkového opláštenia budovy bola dokončená v polovici decembra 2023.

V tomto roku pokračuje druhá fáza a spolu s ňou i realizácia dažďovej a splaškovej kanalizácie vrátane prípojky na plyn a vodu. Takisto sa dokončujú práce na obvodovom a strešnom plášti či odstránenie závad.

V rámci dokončenia podlahovej časti v hale a v zázemí nás koncom aktuálneho pracovného týždňa čaká betonáž a hladenie takzvanej drátkobetónovej dosky.

V tejto súvislosti UPOZORŇUJEME, že uvedené práce budú sprevádzané nadmerne zvýšenou hlučnosťou, ktorá môže byť znásobená nočným tichom. Začiatok realizácie je naplánovaný na štvrtok 21. MARCA približne od 7:00, pričom práce potrvajú do skorých ranných hodín nasledujúceho dňa, teda do piatka 22. MARCA.

Obyvateľom Pankúchovej a okolia sa v tejto súvislosti za spôsobené komplikácie vopred ospravedlňujeme. Veríme, že vás zvýšený hluk nebude príliš vyrušovať a s pochopením prijmete fakt, že ide o nevyhnutnú súčasť prác, bez ktorej, žiaľ, novú multifunkčnú športovú halu nie je možné postaviť. VIAC INFO o hale Pankúchova nájdete na webe PETRZALKA.sk/halapankuchova.

ĎAKUJEME, že ste trpezliví.

#petrzalkamaka

web od 2day