Obchodná verejná súťaž – podnájom pozemku za účelom postavenia alebo pristavenia stánkov predaj občerstvenia, nepotravinového tovaru, remeselných výrobkov, kávy a prevádzky zábavných atrakcií na podujatí Dni Petržalky 2024 – UKONČENÁ

VEREJNÁ SÚŤAŽ UKONČENÁ

Záujemcovia a záujemkyne o podnájom pozemku za účelom postavenia alebo pristavenia stánkov predaj občerstvenia, nepotravinového tovaru, remeselných výrobkov, kávy a prevádzky zábavných atrakcií na podujatí Dni Petržalky 2024 sa mohli zapojiť do obchodnej verejnej súťaže, a to v termíne do 25. APRÍLA 2024 do 12:00.

VÝSLEDKY VYHODNOTENIA PONÚK

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 2024

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE

ĎALŠIE TLAČIVÁ A DOKUMENTY

VIAC INFORMÁCIÍ
Mgr. Zuzana Horniaková
vedúca referátu predbežnej právnej ochrany a podnikateľských činností
Telefón: + 421 2 68 288 825
Mobil: +421 947 487 135
zuzana.horniakova@petrzalka.sk

kancelária č. 813, 8. poschodie

web od 2day