č. 637/2024/SÚ/Mu-20 Rozhodnutie povoľuje užívanie častí stavby: Južné mesto – Zóna C4, Viacpodlažná bytová výstavba (3. etapa), k. ú. Bratislava-Petržalka

web od 2day