Čistenie a údržba parkovísk v Petržalke | HARMONOGRAM 2022

HARMONOGRAM 2022 TU

Ako už býva zvykom, aj v roku 2022 bude mestská časť Bratislava-Petržalka čistiť parkoviská v rámci petržalského parkovacieho systému. Ide o všetky odstavné plochy vyznačené modrou farbou. Výnimkou nebudú ani verejné odstavné plochy na Dvoroch 4, aj keď ich od januára 2022 spravuje magistrát hlavného mesta v rámci celomestskej parkovacej politiky PAAS, v ktorej vodorovné značenie prestriekal na bielo.

Hlavným dôvodom pravidelného čistenia petržalských parkovísk je odstraňovanie zdrojov prašnosti a neporiadku. Tiež by sme radi upratali napadané lístie a iné nečistoty, ako aj vykonali potrebné orezy nebezpečných konárov a kríkov v blízkosti parkovacích miest alebo vyčistili príslušné kanalizačné vpuste v našej správe. Nič z toho však nie je možné vykonávať efektívne a bez ohrozenia majetku, pokiaľ na parkoviskách stoja autá.

Každé parkovisko plánujeme v roku 2022 čistiť iba raz, ale z dôvodu rizika nepriaznivého počasia máme v harmonograme určené pre istotu dva fixné dátumy. V prípade dobrého počasia a uvoľnenia celého parkoviska sme schopní vykonať všetky potrebné činnosti v priebehu pár hodín a tým pádom nebude potrebné využiť druhý rezervovaný termín.

V prípade nepriaznivého počasia vykonáme čistenie práve v náhradnom druhom termíne. Vo výnimočných prípadoch, kedy by sa z dôvodu nedisciplinovanosti vodičov či zlého počasia nepodarilo vykonať čistenie ani v jednom z plánovaných časov, máme vyhradený aj EXTRA TÝŽDEŇ od 22. do 26. augusta 2022.

Minimálne tri dni pred plánovaným termínom čistenia bude na vstupoch daného parkoviska osadené dočasné dopravné značenie zákaz vjazdu a zákaz zastavenia s uvedením konkrétneho dátumu i času plánovaného čistenia, v ktorom je potrebné dočasne odparkovať vaše vozidlá.

Všetky vozidlá, ktorá sa v čase osadenia dopravného značenia budú nachádzať na parkovisku a sú registrované v našom systéme, upozorníme na kontaktných telefónnych číslach aj prostredníctvom SMS. Rovnako budeme prostredníctvom SMS notifkovať aj registrovaných majiteľov vozidiel na danom parkovisku večer pred samotným upratovaním.

Čistenie prázdneho parkoviska je výrazne rýchlejšie a efektívnejšie, pretože ho je možné upratať celé naraz a strojovo, na rozdiel od parkoviska, na ktorom zostanú stáť autá. Nezabudnite tiež na skutočnosť, že ako správca komunikácii môže mestská časť na náklady prevádzkovateľa odtiahnuť vozidlá, ktoré napriek zverejnenému harmonogramu, osadenému dopravnému značeniu a opakovaným upozorneniam budú prekážať pri čistení našich modrých parkovísk.

Z tohto dôvodu vás chceme požiadať, aby ste nám pomohli efektívnejšie vykonávať našu prácu, čím šetríte peniaze nás všetkých. V neposlednom rade tak bude rýchlejšie aj opätovné sprístupnenie vášho parkoviska. Veríme, že niekoľkohodinové obmedzenie parkovania jeden-, maximálne dvakrát do roka za väčšiu čistotu určite stojí.

Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť. Vaša Petržalka

—————————————————

HARMONOGRAM 2022

* Harmonogram čistenia parkovísk 2022 sa môže meniť v závislosti od počasia a iných okolností. Na prípadné zmeny vás včas upozorníme. Časy určené v harmonograme sú orientačné, no budeme sa ich snažiť dodržiavať. Červená farba značí sviatky a dni pracovného pokoja, počas ktorých parkoviská nečistíme, alebo zatiaľ neurčené termíny, ktoré budú v prípade potreby doplnené neskôr.

—————————————————

20. TÝŽDEŇ

Pondelok 16. máj  

Belinského 11 – 19
Prokofievova 16
Smolenická 1 – 5
Hálova 8 – 14

Utorok 17. máj

Hálova 7 – 17
Belinského 21 – 25
Tupolevova 4 – 19
Ondreja Štefanka 2 – 6

Streda 18. máj

Markova 3 – 5
Belinského 22 – 24
Holíčska 23 – 25
Švabinského 1 – 5

Štvrtok 19. máj

Tupolevova 4 – 19
Prokofievova 5/16 – 14
Švabinského 16 – 22
Andrusovova 7

Piatok 20. máj

Fedinova 18, 24
Kolmá 10
Tupolevova 7B
Panónska cesta 7

21. TÝŽDEŇ

Pondelok 23. máj

Smolenická 2 – 14
Tupolevova 1 – 7
Dubnická 2 – 4
Kolmá 10

Utorok 24. máj

Holíčska 1 – 15
Tupolevova 7
Tupolevova 2
Holíčska 50

Streda 25. máj

Holíčska 1 – 15
Tematínska 6 – 10
Starhradská 1
Topoľčianska 17 – 23

Štvrtok 26. máj

Holíčska 16
Starhradská 2 – 10
Smolenická 2
Krupinská 2

Piatok 27. máj

Strečnianska 1 – 3
Holíčska 20
Starhradská 2 – 10
Topoľčianska 25 – 27

 

 

web od 2day