PARKOVANIE V PETRŽALKE OD 01. OKTÓBRA 2021 | Dvory 4 len do 10. januára 2022

Ako parkovať v Petržalke po zmenách pravidiel a zavedení celomestskej parkovacej politiky v lokalite Dvory 4?

 

Aj po zmenách v petržalskom parkovacom systéme, ktoré na základe všeobecne záväzného nariadenia magistrátu vstúpili do platnosti od 1. októbra 2021 a po plánovanom zavedení celomestskej parkovacej politiky na Dvoroch 4 od 10. januára 2022, ktorú hlavné mesto predstavilo pod skratkou PAAS, zostali a zostanú pre rezidentov s trvalým pobytom v inej lokalite Petržalky podmienky parkovania de facto BEZ ZMENY.

Po 1. októbri 2021 v celej Petržalke a pravdepodobne po 1. januári 2022 v celej Petržalke okrem Dvorov 4 parkujú petržalskí rezidenti s ich schválenými vozidlami v rámci petržalského parkovacieho systému tak ako doteraz, čiže úplne ZADARMO.

Mám trvalý pobyt v Petržalke a neparkujem v lokalite Dvory 4
Pokiaľ máte vozidlá zaregistrované v petržalskom parkovacom systéme (PARKOVANIEVPETRZALKE.sk, čiže mobilná aplikácia URBI – Parkovanie Petržalka), môžete ďalej využívať jeho výhody a aj naďalej parkujete v celej Petržalke (po 10. januári 2022 okrem Dvorov 4 – predpoklad) úplne ZADARMO

Mám trvalý pobyt v Petržalke a často parkujem v lokalite Dvory 4
Zaregistrujte sa po 01. decembri 2021 (predpokladaný termín) do celomestského parkovacieho systému PAAS, zaplaťte magistrátu poplatok za vaše vozidlá a využívajte výhody parkovania aj v lokalite Dvory 4

Mám trvalý pobyt v Petržalke a občas parkujem v lokalite Dvory 4
Zakúpte si pre vaše vozidlá BONUSOVÚ KARTU pre rezidentov za 10 EUR na rok v rámci celomestskej parkovacej politiky PAAS, ktorá vám umožní aj na Dvoroch 4 bezplatne parkovať 2 hodiny denne, alebo si zakúpte parkovanie v lokalite Dvory 4 podľa potreby priamo na mieste podľa daného tarifného pásma PAAS

UŽITOČNÉ KONTAKTY
E-mail: paas@bratislava.sk
Infolinka: 0800 222 888

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
Bratislavský parkovací asistent (PAAS)
Mapa zón PAAS
Často kladené otázky – PAAS
VZN Bratislavy platné od 1.10.2021
Zásady parkovania v Petržalke

PARKOVANIE NA DVOROCH 4 OD 10.1.2022

Od 1. októbra 2021 vstupuje do platnosti Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Z toho dôvodu prechádza celá Petržalka (Dvory 4 len do 10. januára 2022, potom PAAS) – na rezidentský parkovací systém upravený Zásadami parkovania v zónach regulovaného parkovania v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Pokiaľ nesúhlasíte s automatickým preregistrovaním z petržalského parkovacieho systému na bezplatný rezidentský parkovací systém, neváhajte nás kontaktovať na parkovanie@petrzalka.sk. Na základe žiadosti vás vyradíme z našej databázy, čo však bude znamenať okamžitú stratu rezidentského oprávnenia, a teda aj možnosti bezplatného parkovania na modro vyznačených boxoch v Petržalke.

web od 2day