Prenájom garáží a garážových státí | PETRŽALKA

Záujem o voľné petržalské garáže sa v poslednej dobe stupňuje.

Dôvody sú rôzne. Či už je to bezpečnosť alebo postupné zavádzanie takzvanej celomestskej parkovacej politiky PAAS z dielne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Často sa nás preto v správach pýtate, kde ako Petržalčania nájdete možnosti prenájmu voľných garáží.

 

Máme pre vás dobrú správu – aktuálne je otvorená ďalšia verejná obchodná súťaž na prenájom piatich garáží priamo vo vlastníctve našej mestskej časti. A zapojiť sa je viac než jednoduché.

Súťažné návrhy môžu navrhovatelia doručiť cez elektronickú schránku alebo v prípade, iba ak navrhovateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku, môžu podať návrh v listinnej písomnej podobe poštou alebo osobne do podateľne na adresu Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, v zalepenej obálke s výrazným označením, alebo s označením v predmete elektronického podania:

A. „NEOTVÁRAŤ ! – Obchodná verejná súťaž – nájom garáže č. 23 na Rovniankovej 13 v Bratislave“
B. „NEOTVÁRAŤ ! – Obchodná verejná súťaž – nájom garáže č. 26 na Rovniankovej 13 v Bratislave“
C. „NEOTVÁRAŤ ! – Obchodná verejná súťaž – nájom garáže č. 3 na Rovniankovej 16 v Bratislave“
D. „NEOTVÁRAŤ ! – Obchodná verejná súťaž – nájom garáže č. 16 na Osuského 3 v Bratislave“
E. „NEOTVÁRAŤ ! – Obchodná verejná súťaž – nájom garáže č. 33 na Osuského 3 v Bratislave“

Čas máte do 18. júna do 13:00.

KONTAKTNÁ OSOBA
Anna Mináriková – referát správy miestneho majetku
anna.minarikova@petrzalka.sk
02/68 28 88 67

web od 2day