Prenájom garáží a garážových státí | PETRŽALKA

Záujem o voľné petržalské garáže sa v poslednej dobe stupňuje.

Dôvody sú rôzne. Či už je to bezpečnosť alebo postupné zavádzanie takzvanej celomestskej parkovacej politiky PAAS z dielne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Často sa nás preto v správach pýtate, kde ako Petržalčania nájdete možnosti prenájmu voľných garáží.

 

 

Máme pre vás dobrú správu – aktuálne sú otvorené hneď štyri verejné súťaže na prenájom garáží, teda garážových státí priamo vo vlastníctve našej mestskej časti. A zapojiť sa je viac než jednoduché.

V prípade, že patríte k záujemcom, váš návrh je potrebné doručiť v písomnej podobe poštou alebo osobne do podateľne nášho Miestneho úradu Petržalka na Kutlíkovej 17.

Čas máte do 21. júla do 11:00.

KONTAKTNÁ OSOBA
Anna Mináriková – referát správy miestneho majetku
anna.minarikova@petrzalka.sk
02/68 28 88 67

————————————————————————————————————————————

Obchodná verejná súťaž – nájom garážových státí v garáži Mlynarovičova 14 – 24, Bratislava-Petržalka

VIAC INFO
————————————————————————————————————————————

 

Obchodná verejná súťaž – nájom garážových státí v garáži Rovniankova 4 – 6, Bratislava-Petržalka

VIAC INFO
————————————————————————————————————————————

Obchodná verejná súťaž – nájom nebytových priestorov na Gercenovej 8/G v Bratislave

VIAC INFO

————————————————————————————————————————————

Obchodná verejná súťaž – nájom nebytového priestoru – GARÁŽE umiestnenej na: Fedinovej 2 – 4, Jasovskej 10 – 12, Rovniankovej 12 – 16, Osuského 3 a Mlynarovičovej 22 – 24 v Bratislave-Petržalke

VIAC INFO

web od 2day