Projekt revitalizácie Námestia Republiky | PETRŽALKA

Architekti, zbystrite pozornosť! Vyhlasuje sa súťaž na revitalizáciu Námestia Republiky.

Podľa niekoho nevyužité, podľa väčšiny sčasti zanedbané, no podľa všetkých s veľkým potenciálom stať sa centrom kultúrneho a spoločenského života v Petržalke. Aj také je Námestie Republiky, na ktoré si posvietil Metropolitný inštitút Bratislavy s cieľom oprášiť jeho zašlú slávu.

V spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy a mestskou časťou Bratislava-Petržalka MIB vyhlásil urbanisticko-krajinársko-architektonickú SÚŤAŽ na jeho revitalizáciu.

Architektov čaká neľahká, no zaujímavá úloha. Jeden z našich najväčších verejných priestorov o rozlohe cez 75-tisíc m2 musia premeniť na modernú a funkčnú plochu, ktorá bude reflektovať potreby blízkej i vzdialenejšej budúcnosti. Vychádzať majú zo zadania, ktoré sa tvorilo aj na základe výsledkov participácie s nami – Petržalčanmi i návštevníkmi.

NA ČO SA MÔŽEME TEŠIŤ?

  • vylepšený skatepark;
  • viac zelene a vodný prvok;
  • viac lavičiek;
  • verejné toalety, kaviareň a technické zázemie pre spoločenské podujatia;
  • prechody pre chodcov cez Jiráskovu ulicu a omnoho viac.

Súťaž prebehne v dvoch kolách. V prvom môžu záujemcovia posielať svoje návrhy do 16. mája a lehota na predkladanie súťažných návrhov v druhom kole potrvá do 1. augusta. Celé zadanie vrátane podmienok súťaže nájdete TU .

Veríme, že sa nájde množstvo záujemcov a už teraz sa tešíme na všetky kreatívne návrhy.

#petrzalkazije #petrzalkamaka


Čo bude s Námestím Republiky? Aj Petržalčania môžu rozhodnúť

 

Zabudnutý verejný priestor v centre Petržalky sa dočká dlho očakávanej premeny. Mestská časť spustila participatívny proces k obnove Námestia Republiky.

 

Ako má námestie vyzerať? Akú funkciu má plniť? Ako si ho predstavujete? O tom budete rozhodovať práve vy. Momentálne sme spustili online dotazník, v ktorom sa pýtame otázky týkajúce sa tohto priestoru a Vašich predstáv. Na vašom názore nám záleží. Chceme aby o podobe námestia rozhodli ľudia, Petržalčania, obyvatelia tohto sídliska. Spracovanú štúdiu z participácie nájdete TU.

Ďakujeme za váš záujem. Rozhodnite spoločne s nami!

 

Štúdia

Aktuálne informácie

Participácia

Dotazník
Poučenie o spracovaní osobných údajov TU.

Fotogaléria

OZ Punkt

Kontakty

Zmluva

 

 

V súčasnosti sa spevnená časť námestia využíva na spoločenské a kultúrne podujatia mestskej časti. Už tradične sa tu konajú navštevované Petržalské vianočné trhy. Plocha bývalého parkoviska susediaca s Chorvátskym ramenom slúži ako spomínaný skatepark. Priestor námestia však nemá jasne zadefinovanú funkciu a využitie. Výsledkom je do značnej miery zdevastované a chátrajúce územie, poškodzované vandalmi. Aj obyvatelia ho vnímajú ako zanedbané. No jeho poloha, veľkosť i pomerne jednoduchý prístup k elektrickému napojeniu mu poskytujú veľký potenciál do budúcnosti, napríklad na organizovanie ďalších spoločenských a kultúrnych podujatí.

Pre budúce využitie námestia, a teda aj pre prípadnú architektonickú súťaž, zatiaľ chýba presnejšie zadanie. K dispozícii sú čiastkové predstavy o jeho využití zo strany odborníkov či politických predstaviteľov. Tie vychádzajú z procesu zapájania verejnosti do diskusie o budúcej podobe centrálnej petržalskej osi a zo štúdie kolektívu prof. B. Kováča (víťaz architektonickej súťaže Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky z prelomu rokov 2013/2014). Súčasne existujú projektové zámery pre blízke okolie – nosný systém MHD Petržalská radiála (REMING, ALFA 04, ÚHA) a príprava priečnych napojení cez centrálnu os (MIB). Doteraz však nebol k dispozícii detailnejší popis súčasnej situácie ani prognóza budúceho stavu tohto konkrétneho priestoru.

Vďaka príprave participatívneho procesu na obnovu Námestia Republiky by sa to malo v najbližších mesiacoch zmeniť. Cieľom je vytvorenie ideového zadania, na základe ktorého bude môcť vzniknúť presné zadanie pre verejnú architektonickú súťaž.

Zámerom MČ Petržalka je revitalizovať priestor nielen samotného námestia, ale aj brehu Chorvátskeho ramena, cesty pretínajúcej toto územie a verejných priestranstiev, ktoré susedia s objektmi občianskej vybavenosti a bytových domov. Z predchádzajúceho vyplýva, že podoba tejto revitalizácie je zatiaľ nejasná. V tomto prípade je však lepšie povedať otvorená. Pretože počas prvého kroku na tejto ceste bude do veľkej miery záležať aj na názoroch, podnetoch a pripomienkach od vás, obyvateľov Petržalky.

Organizátor: Mestská časť Bratislava-Petržalka

Realizátor: OZ Punkt

 

otazky a odpovede

web od 2day