Verejné prerokovania

O spoločných stretnutiach starostu Petržalky s obyvateľmi, ktorých cieľom je oboznamovať občanov s postupom prác samosprávy v oblasti riešenia parkovania a zapojiť ich do celého procesu.

Verejné prerokovanie 9.5.2011
DK Zrkadlový háj

Témou bolo: Parkovanie, súčasný stav statickej dopravy a analýza potrieb pre Petržalku. Verejnosť informovali starosta Vladimír Bajan, jeho zástupcovia Martin Miškov a Roman Masár, a vedúca odd. ÚRaD Zuzana Kordošová.

Verejné prerokovania – 2.5.2012
Cik Cak Centrum

Témou bola: Koncepcia parkovania v Petržalke s akcentom na rezidenčné parkovanie a výstavbu garážových domov. S verejnosťou diskutovali starosta Vladimír Bajan a členovia parkovacej komisie Miroslav Štefánik, prednosta MÚ a Zuzana Kordošová, vedúca odd. ÚRaD.

web od 2day