Daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľností od 1.1.2006 vybavuje pracovisko magistrátu Hlavného mesta SR Bratislava

Oddelenie miestnych daní
Blagoevova 9
Tel.: 59 356 954
Kontakty na správcov dane z nehnuteľností sú na adrese:
https://www.bratislava.sk/sk/dan-z-nehnutelnosti
Formuláre a tlačivá sú na adrese: www.bratislava.sk
Písomné otázky adresovať na: dane@bratislava.sk

Adresa, na ktorú môžu fyzické a právnické osoby zasielať daňové priznania poštou:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Oddelenie miestnych daní a poplatkov
Blagoevova 9
P.O.Box 76
850 05 Bratislava 55
Tel.: 59 356 111

Stránkové hodiny pracoviska magistrátu Hlavného mesta SR Bratislava:
Deň Čas
Pondelok 08:00 – 12:00
12:30 – 17:00
Streda 08:00 – 12:00
12:30 – 17:00
Nestránkové hodiny:
Deň Čas
Utorok 08:00 – 16:00
Štvrtok 08:00 – 16:00
Piatok 08:00 – 14:00

web od 2day