Objekt Gercenova

Referát podnikateľských činností vedie agendu pre objekt Gercenova ul. č. 8/A a H, Bratislava: – pripravuje nájomné zmluvy na nebytové priestory a garážové miesta, – likviduje faktúry za nebytové priestory a garážové miesta.

Žiadosti vybavuje:

  • Iveta Podhradská

web od 2day