Program WiFi4EU: Financovanie bezplatného bezdrôtového internetu vo verejných priestoroch

Program WiFi4EU ponúka mestám a obciam poukazy v hodnote 15 tisíc eur, za ktoré majú zriadiť Wi-Fi vo verejných priestoroch vrátane knižníc, múzeí, verejných parkov či námestí. Iniciatíva WiFi4EU má prispieť k naplneniu vízie, aby mala „každá európska dedina a každé európske mesto v okolí hlavných centier verejného života do roku 2020 k dispozícii bezplatný prístup k bezdrôtovému internetu“.
Obce a mestá môžu poukazy WiFi4EU použiť na nákup a inštaláciu zariadenia Wi-Fi (miesta bezdrôtového prístupu) vo vybraných centrách verejného života. Náklady na údržbu sietí pokryjú z vlastných zdrojov.

Na financovanie zariadení bezplatných Wi-Fi služieb je pre 8 tisíc miest a obcí v členských štátoch, Nórsku a na Islande, z rozpočtu EÚ do roku 2020 k dispozícii 120 miliónov eur.

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako žiadateľ bola úspešná v rámci prvej výzvy (zo dňa 7.11.2018) grantového programu Európskej komisie „WiFi4EU“ a získala poukaz v sume 15.000 eur.

Siete financované cez program WiFi4EU budú sprístupnené bez poplatku, reklám a zberu údajov. Financovanie získajú len tie siete, ktoré nekopírujú existujúce súkromné alebo verejné ponuky podobnej kvality v tých istých verejných priestoroch.

Projekt WiFi4EU je určený občanom EÚ a jej návštevníkom, ktorí budú mať bezplatný prístup do siete Wi-Fi na verejných priestranstvách, ako sú parky, námestia, verejné budovy, knižnice a zdravotné strediská v celej EÚ. Obec si môže nechať nainštalovať prístupové body do siete Wi-Fi (tzv. hotspoty) firmou realizujúcou inštalácie takýchto sietí využitím poukazu od EÚ.

web od 2day