Projekty v realizácii

Obnova športová hala Prokofievova 2

 

 

 

 

Sanácia stavebných porúch, obnova plavárne ZŠ Pankúchova 4, Bratislava

 

 

 

 

Zníženie dopadov koronavírusovej pandémie a ochrana verejného zdravia – Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a mestskej funkčnej oblasti Bratislava

 

 

 

Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine – Petržalka

 

 

 

Obnova telocvične na ZŠ Turnianska

 

 

 

Podpora rodín inkluzívnymi hernými prvkami na detských ihriskách v Petržalke

 

 

 

Zakúpenie motorového vozidla na rozvoz teplého jedla pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka

 

 

Rozvoj infraštruktúry vodného turizmu a cykloturistickej infraštruktúry na území Veľkého Draždiaka

 

 

Spoločne EKO – učiaca záhrada

 

 

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

 

 

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

 

 

Výstavba detského ihriska na Pečnianskej ulici

 

 

Večery autentického folklóru 2020

 

 

 Oprava hasičskej zbrojnice DHZ MČ Bratislava-Petržalka

Modernizácia hasičskej zbrojnice DHZ MČ Bratislava-Petržalka – II. Etapa

 

 

 

Vytvorenie integrovaného konceptu umožňujúceho nasadenie inovatívnych technológií a služieb pre nezávislý život seniorov vyžadujúcich zvláštnu opateru

 

 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

 

 

Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska za účelom navýšenia kapacít MŠ

 

 

 

 Program WiFi4EU: Financovanie bezplatného bezdrôtového internetu vo verejných priestoroch

Program WiFi4EU: Financovanie bezplatného bezdrôtového internetu vo verejných priestoroch

 

 

 

 Oprava hasičskej zbrojnice DHZ MČ Bratislava-Petržalka

Oprava hasičskej zbrojnice DHZ MČ Bratislava-Petržalka

 

 

 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

 

 

 

 

Nákup elektromobilu pre mestskú časť Bratislava-Petržalka (Nissan Leaf) – Projekt UKONČENÝ

 

 

Nákup elektromobilu pre mestskú časť Bratislava-Petržalka (KIA Soul) – Projekt UKONČENÝ

 

 

Oprava nevyhovujúceho technického stavu multifunkčného miniihriska (ZŠ Holíčska 50) – Projekt UKONČENÝ

 

 

 Klimatické zmeny a Dunaj v pohraničnom regióne – Cezhraničná spolupráca miestnych samospráv a základných škôl

Klimatické zmeny a Dunaj v pohraničnom regióne – Cezhraničná spolupráca miestnych samospráv a základných škôl – PROJEKT UKONČENÝ

 

 

Rekonštrukcia basketbalového ihriska Žehrianska – PROJEKT UKONČENÝ

 

 

Rekonštrukcia verejných detských ihrísk – PROJEKT UKONČENÝ

 

 

Oprava následkov havárie vodovodného potrubia BVS na ZŠ Prokofievova 5 – Projekt UKONČENÝ

 

 

Zateplenie fasády objektu materskej školy Iľjušinova 1, Bratislava-Petržalka – PROJEKT UKONČENÝ

 

 

web od 2day