Nákup elektromobilu pre mestskú časť Bratislava-Petržalka (KIA Soul) – Projekt UKONČENÝ

Mestská časť v roku 2019 podala žiadosť o dotáciu na projekt „Nákup elektromobilu pre mestskú časť Bratislava-Petržalka“ a po druhýkrát sa jej z Environmentálneho fondu podarilo získať dotáciu na kúpu ďalšieho elektromobilu pre potreby miestneho úradu. V rámci výzvy Podpora elektromobility pre rok 2019 získala Petržalka mimorozpočtové zdroje vo výške 10.000 eur, uskutočnila verejné obstarávanie, z ktorého vzišiel dodávateľ – KIA Bratislava s elektromobilom KIA SOUL. V celkovej hodnote 28.000 eur.

web od 2day