Nákup elektromobilu pre mestskú časť Bratislava-Petržalka (Nissan Leaf)– Projekt UKONČENÝ

Výzvu zameranú na podporu elektromobility vyhlásil Environmentálny fond, aby podporil elektromobilitu a aktívne snahy o dosiahnutie dlhodobého zníženia množstva vypustených znečisťujúcich látok. Mestská časť na výzvu reflektovala a v máji 2018 podala žiadosť o dotáciu. Environmentálny fond schválil dotáciu vo výške 30 000 eur, pričom MČ spolufinancovala projekt sumou 1 500 eur. Elektromobil bude k dispozícii všetkým oddeleniam miestneho úradu. Nabíjacia stanica je umiestnená v garážových priestoroch Technopolu.

web od 2day