Oprava nevyhovujúceho technického stavu multifunkčného miniihriska (ZŠ Holíčska 50) – Projekt UKONČENÝ

Multifunkčné ihrisko bolo vybudované v roku 2008 taktiež z dotácie Úradu vlády SR, po rokoch užívania žiakmi ZŠ Holíčska 50 ale aj širokou verejnosťou bolo už v nevyhovujúcom technickom stave a podľa stanoviska bezpečnostného technika nespĺňalo bezpečnostné a hygienické normy. Mestská časť preto hľadala finančné zdroje aj mimo vlastného rozpočtu a vypracovala žiadosť o dotáciu v rámci výzvy Úradu vlády SR v programe Podpora rozvoja športu pre rok 2019 a získala tak mimorozpočtové zdroje vo výške 10.000 eur.

Predmetom aktuálne zrealizovaných opráv bolo doplnenie chýbajúcich a výmena poškodených komponentov mantinelov ihriska – stĺpiky, spodné aj vrchné profily, madlá, výplňové dosky z polyplanku. Ďalej išlo o doplnenie jednej futbalovej brány a ochranných sietí a strojové ošetrenie povrchu ihriska z umelého trávnika – očistenie povrchu, hĺbkové vyčistenie pomocou rotačných kief, vysatie a následné doplnenie výplňového materiálu (piesku, gumového granulátu). V rámci umelého trávnika bolo zrealizované pieskovanie koberca a lepenie čiar. K predmetnej ploche ihriska bola osadená tabuľa s prevádzkovým poriadkom a informačná tabuľa s cvikmi. Ihrisko bolo mestskou časťou prevzaté od zhotoviteľa dňa 19. 3. 2020 a odovzdané žiakom ZŠ Holíčska, prístupné bude aj širokej verejnosti.

web od 2day