Podpora rodín inkluzívnymi hernými prvkami na detských ihriskách v Petržalke

Cieľom projektu je podpora rodín, ktoré sú v bežnom živote obmedzené bariérami, predsudkami a trávia veľa času doma alebo na rehabilitáciách so svojimi deťmi. V Petržalke chceme aj pre ne vytvoriť vhodné prostredie pre spoločné trávenie voľného času. Chceme dať rodičom detí s hendikepom pocítiť, že sú súčasťou Petržalky, že sú vítaní, nemusia sa schovávať, a v neposlednom rade ich chceme aj motivovať k socializácii.

Napriek tomu, že má Petržalka veľa detských ihrísk, ktoré sa renovujú, nie sú prispôsobené pre deti s hendikepom, trávové plochy nie sú vhodné napr. pre vozíčkarov, hojdačky a kolotoče nie sú vhodné pre deti, ktoré nevedia sami sedieť, prípadne sú ležiace a pod. Petržalka ako jedna z prvých mestských častí vytvorila komplexné bezbariérové inkluzívne ihrisko ešte v roku 2019, na ktorom sú všetky herné prvky bezbariérové a inkluzívne. Na ihrisku sa nachádzajú tri druhy hojdačiek – jedna z nich pre deti na vozíčku, inkluzívny kolotoč, basketbalový kôš, herné prvky, zapustená trampolína a nezabudli sme ani na mobiliár pre ľudí na vozíku. Po tomto úspechu chceme pokračovať aj na ďalších ihriskách a športoviskách. Aj pre to mestská časť Bratislava-Petržalka vypracovala v marci t.r. žiadosť o dotáciu v rámci výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu plnenia funkcií rodiny, v ktorej Petržalka uspela a získala maximálnu možnú dotáciu vo výške 50.000 eur. Použitá bude práve na vybudovanie ďalšieho bezbariérového ihriska pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením.

web od 2day