Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Podobne ako pri prvej výzve, cieľom národného projektu je podpora inkluzívneho vzdelávania a výchovy v materských, základných a stredných školách, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení SR. Obdobie realizácie aktivity projektu pre vybrané školy je plánované od 1. septembra 2021 (resp. neskôr po ukončení realizácie projektu z výzvy na dopytovo-orientované projekty) do 31. augusta 2023. Projekt implementuje Metodicko-pedagogické centrum. Prihlášku v mestskej časti podali MŠ Bohrova, MŠ Šustekova, MŠ Pifflova a MŠ Holíčska.

web od 2day